Page 4 - BG_Catalog-2021
P. 4

םיפסומ       BG 2
     טנמצה תומכמ 10%-15% :הכירצ  |                   .הובג םיקצומ זוחא ליכמה רוהט ילירקא ףסומ
      רטיל 5/18/200/1000 :הזירא  |              םוטיא ,תושימג ,קזוח לש תונוכת רפשמה ףסומכ שמשמ •
              ןבל :ןווג  |               .'וכו ףוצירל טיט ,חיט ,ןוגכ הטילמ תובורעתל תודיבעו                                                    םיפסומ | 4
   1   2   3   4   5   6   7   8   9